Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de Rivier Zwolle

In opdracht van aannemerscombinatie Ploegam-Van den Biggelaar hebben we meegewerkt aan de werkvoorbereiding van dit UAV-GC project in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta.