Diensten

Werkvoorbereiding

Wij zijn gespecialiseerd in de werkvoorbereiding van civieltechnische projecten op het gebied van stedelijke infra. Hierbij doorlopen wij alle stappen van het ontwerp tot en met de aanbesteding. Deze werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een Voorontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO), Bestekstekeningen, Kostenramingen, Concept Bestek, Definitief Bestek en het begeleiden van aanbestedingen. Hierbij werken wij voor het ontwerp met zowel AutoCAD als Microstation en voor de bestek werkzaamheden met Bakker & Spees.

Producten en diensten:

 • Onderzoek en advies
 • Inspectie en inventarisatie
 • Ontwerp in AutoCAD of Microstation
 • Ontwikkelen van inrichtingsplannen
 • Weg- en rioolreconstructie
 • Aanleg sport- en recreatieparken
 • Communicatie & participatie
 • Kostendeskundigheid
 • Bestek en tekeningen
 • Schrijven van EMVI-plannen
 • Advies en begeleiding aanbestedingsprocedures.

Projectleiding

De projectleider fungeert als spin in het web. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u uit handen nemen. In deze rol zorgen wij er voor dat uw project zowel binnen planning als budget wordt uitgevoerd met in achtneming van de kwaliteit.

Het is tevens mogelijk om een combifunctie uit te voeren van zowel werkvoorbereider als projectleider.

Producten en diensten:

 • Opstellen van offertes
 • Opstellen plannen van aanpak
 • Opstellen van werkplanningen
 • Interne afstemmingen
 • Externe afstemmingen
 • Budgetbewaking
 • Uitvoeren kwaliteitscontroles

Omgevingsmanagement

Bij infrastructurele projecten speelt de omgeving vaak een belangrijke rol. LTB Infra Advies is in staat om de link te leggen tussen de techniek enerzijds en de omgeving anderzijds. Hierbij herkennen en beheersen wij de omgevingsrisico’s en de belangen van de verschillende stakeholders.

Producten en diensten:

 • Schrijven van communicatieplannen
 • Stakeholdersinventarisaties
 • Omgevingsmanagement

Interim bemiddeling

Gespecialiseerd in de uitvoering en bemiddeling van interim diensten. Hierbij valt te denken aan werkvoorbereiders, projectleiders, omgevingsmanagers en toezichthouders binnen de civiele techniek.
Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Referenties

De werkwijze

Persoonlijk
Flexibel
Betrouwbaar
Transparant